کتاب داروشناسی

قیمت : ۶,۹۰۰ تومان
فرمت : کتاب و لوح همراه

۹۷۸-۶۰۰-۵۷۷۷-۱۳-۰ : شابک

کتاب داروشناسی

داروشناسی برای همه

آیا می خواهید از داروها و موارد مصرف آنها شناخت پیدا کنید؟

با استفاده از این کتاب ارزشمند می توانید اطلاعات کامل و جامعی از داروها،طبقه بندی دارویی ، شکل دارویی و عوارض جانبی آنها کسب نمایید.

یک نمونه از معرفی داروها:

آلومینیوم ام جی اس (Aluminium mg)
طبقه بندی دارویی:آنتی اسیدها
طبقه بندی درمانی:ضد نفخ
مصرف در حاملگی:گروه D
موارد مصرف:درمان نفخ و کاهش اسید معده
عوارض جانبی:کاهش اشتها،تهوع و استفراغ
موارد منع مصرف:آپاندیسیت،نارسایی کلیه،یبوست
نکات ضروری:این دارو اگر یک تا ۳ ساعت بعد از غذا و یا هنگام خواب مصرف شود،تاثیر بیشتری خواهد داشت-سوسپانسیون را قبل از مصرف تکان دهید.

فهرست کتاب :

بخش اول: فرهنگ دارویی خانواده
* آتروپین
* آلومینیوم ام جی اس (Aluminium mg)
* آمینو اسیدها
* اینترالیپید
* بنزوئیل پراکساید (Benzoyl peroxide)
* دکستران
* دکستروز ۵% و الکل ۵%
* رینگر لاکتات
* رینگر
* ژلاتین تعدیل یافته (هماکسل)
* کلرور سدیم
* کربوهیدراتها
* مانیتول
* نمک متعادل شده (BALANCED SALT)
بخش دوم: داروشناسی برای همه
* موارد مصرف داروها
* آ – ث – آ – A.S.A
* آکاربوز – ACARBOSE
* آسیکلوویر – ACICLOVIR
* آسیترتین – ACITRETIN
* آدنوزین ADENOSINE
* آدالت کولد – قرص سرماخوردگی بزرگسالان
* آلبندازول – ALBENDAZOL
* آلبومین (انسانی) – ALBUMIN HUMAN
* آلندروت ALENDRONATE
* آلو پورینول ALLO PURINOL
* آلپرازولام Alprazolam
* آلومینیوم هیدرو اکساید
* آلومینیوم منیزیوم – ALUMINIUM MG
* آلومینیوم ام جی اس ALuminium mgs
* آمانتادین – AMANTADINE HCL
* آمیکاسین – AMIKACUN SULFAT
* آمیلوراید – AMILORIDE – H
* آمینوکاپروئیک اسید – AMINOCAPROIC ACID
* آمینو اسید – AMINO ACID
* آمینو گلوتتیماید – AMINO GLUTETHIMIDE
* آمینو فیلین Aminophylline
* آمیودارون – AMIODARONE
* آمی تریپ تیلین – AMITRIPTYLINE HCL
* آملودیپین بزیلات – AMILODIPINE
* آمونیوم کلراید – AMMONIUM CHOLORIDE
* آموکسی سیلین – AMOXICILIN
* آمفوتریسین- بی – AMPHOTERCIN – B
* آمپی سیلین Ampicillin
* آمیل نیتریت – AMYL NITRITE
* آنتوسیانوزید – ANTHOCYANOSID
* آپو مورفین هیدروکلراید – AOMORPHIN HCL
* آپروتینین – APROTININ
* اشک مصنوعی – ARTIFICIAL TERAS
* آسپاراژیناز – ASPARAGINASE
* آتنولول – ATENOLOL
* آتو واستاتین – ATRAVASTATIN
* آتراکوریوم – ATRACURIUM
* آتروپین (چشمی) – Atropin Sulfat
* آزاتیوپرین – Azathioprin
* ایبوپروفن – Ibuprofen
* ایمی پرامین – Impramine HCL
* ایندومتاسین – Indomethacin
* انسولین – Inksulin
* ایزوسورباید دی نیترات
* اسید فولیک – Folic Acid
* افدرین – Ephedrine
* اپی نفرین – Epinephrine یا آدرنالین
* ارگوتامین سی – Ergtamine-C
* اریترومایسین – Erythromacyn
* اتاکرینیک اسید – Ethacrynic Acid
* اتامبوتول – Ethambutol
* اتوسوکسیماید – Ethosuximid
* انالاپریل
* استامینوفین – Acetaminophen
* استامینوفن کدئین – Acetaminophen
* استازولامید – Acetazolamid
* استیل کولین – کلراید
* استیل سیتسیئن – Acetyl Cysteine
* استیل سالیسیک اسید – ASA
* افلوکساسین – Ofloxacin
* امپرازول – Omperazole
* اکسازپام – Oxazpam
* اکسی متولون – Oxymetholon
* پانکراتین – Dizymes
* پنی سیلامین – Penicillamine
* پیپرازین – Piprazine
* پیروکسیکام – Proxicam
* پرازوسین – Prazosin
* پروکائین آمید – Procainamide
* پروپرانولول – Propranolol
* پروپیل تیواوراسیل – Propyl Thiouracil
* پرفنازین – Perphenazine
* پتیدین – Pethidin
* باسیتراسین – Bacitracin
* باکلوفن – Baclofen
* باریم – Barium Sulfat
* ب ث ز – BCG Vaccine
* ب – کمپلکس – B – Complex
* بکلومتازون – Beclomethasone
* بلادونا – پی بی – BellaDona P.B
* بنزوکائین – Benzacaine
* بنزوئیل پراکساید – Benzoyl Peroxide
* بنزوتروپین مسیلات – Benzotropin Mesylate
* بنزیل بنزوآت – Benzyl Benzoat
* بتاکاروتن – Betacarotene
* بتا هیستین – Betahistin
* بتا متازون – Beta Methazone
* بتامتازون – ان – Betametazone – N
* بتاکسولول – Betaxolol
* بتانکول – Bethanechol Choloride
* بیزاکودیل – Bisacodyl
* بی پریدین Biperidine
* بیسموت ساب سیترات
* بلئومایسین Belomycin Sulphat
* برتیلیوم توسیلات – Bertlyum Tosylate
* بریمونیدین تارترات
* برم هگزین کلراید Bromhexin HCL
* بروموکریپتین – Bromocriptine
* بوپروپیون – Bupripion
* بوسرلین – Buspiron Acetate
* بوسرلین کلراید – Busprion HCL
* تاموکسیفین – Tomoxifien
* ترفنادین – Terfenadine
* تتراسایکلین – Tetra Cycline
* تئوفیلین – Theophylline
* تیوریدازین – Thiordiasine
* تیوتیکسین – Thiothixene
* تیمولول چشمی – Timolol
* تولمتین – Tolmetin
* تریامسینولون – Trlamcinolon
* تریامترن – اچ – Triamteren – H
* تری میپرامین – Trimpramin
* جیم فیبروزیل – Gemfibrozil
* جنتامایسین – Gentamicin
* دانازول – Danazol
* دزی پرامین – Desipramin
* دگزامتازون – Dexamethasone
* دکس کلرفنزآمین – Dex Chlorpheniramine
* دیازپام – Diazepam
* دیکلوفناک سدیم – Diclofenac
* دیگوکسین – Digoxin
* دی هیدروار گوتامین – Dihydro Ergotamine
* دی هیدروتاکی استرول
* دیلیتیازم – Diltlazem
* دیمن هیدرینات – Dimenhydrinate
* دایمتیکون – Dimethicon
* دیفن هیدارمین کامپاند
* دیفنوکسیلات – Diphenoxylat
* داکسی پین – Doxepine
* داکسی سایکلین – Doxy Cycline
* رانیتیدین – Ranitidine
* سفازولین – Cefanzolin
* سفیکسیم – Cefixime
* سفوتاکسیم – Cefotaxime
* سفتازیدیم – Cefatzidime
* سفتی زوکسیم – Ceftizoxime
* سفتریاکسون – Ceftriaxone
* سالبوتامول – Salbutamol
* سلنیوم سولفاید – Selenium
* سوربیتول – Sorbitol
* سولفاستامید – چشمی) – Sulfacetamid
* سولفاسالازین – Sulfasalazin
* سفالکسین – Cephalexin
* سفالوتین – Cephalotin
* سایمتیدین – Cimetidine
* سیناریزین – Cinarizine
* سیپروفلوکساسین – Ciprofloxacin
* سیپروفلوکساسین (چشمی) – Ciproflxaxin HCL
* سیسا پراید – Cisapride
* سیپروهیتادین – Cyproheptadive
* سیپروترون (کامپاند) – Cyproterone
* شارکول فعال – Charcoal Activated
* فاکتور ضد هموفیلی
* فاموتیدین – Famotidine
* فروس سولفات – Ferrous Sulfat
* فلوکونازول – Fluconazolie
* فلومازنیل – Flumazenil
* فلوئوسینولون – Fluocinolone
* فلوارید – Fluride
* فلوکستین – Fluxetine
* فلوفنازین – Fluphenazin
* فنی توئین – Phenytolin
* فلورازپام – Flurazepam
* فورازولیدون – Furazolidone
* فورسماید – Furosemide
* کالامین – Calamine
* کالسی پوتریول – Calcipotriol
* کلسی تونین – Calcitonin
* کلسی ترویل – Calcitriol
* کربنات کلسیم – Calcium Carbonat
* کلسیم گلوکونات – Calcium Cluconate
* کاپرئومایسین – Capremycin Sulfat
* کاپ سیکوم – Capsicum
* کاپتوپریل – Captropril
* کاربامازپین – Carbamax Pin
* کاربامید پراکساید – Carbamid Peroxide
* کارموستین – Caarmustin
* کلرامفنیکل – Chloramphenicol
* کلرود پازپوکساید
* کلروکین فسفات – Choroquin Phosphat
* کلرفنیرآمین مالئات
* کلرتالیدون – Chlorthalidone
* کلماستین – Clemastine
* کلیدینیوم سی – Clidinium – C
* کلوبازام – Clobazam
* کلوبتازول – Clobetazol
* کلوبوتینول – Clobutinol
* کلوفیبرات – Clofibrat
* کلومیفن – Clomirhene
* کلونازپام – Clynazpam
* کلونیدین – Clonidine
* کلوزاپین – Clozapine
* کُل تار – Coal Tar
* کوآموکسی کلاو – Coamoxiclav
* کوتریمکسازول – Cotrimoxazole
* کرومولین سدیم – Cromolin Sodium
* کتوکونازول – Keto Conazole
* کتوتیفن – Ketotifen
* گلایبن کلامید – Glibenclamid
* گایافنزین – Gualfenesin
* گوانیتیدین – Guanetidine
* لوامیزول – Levamizole
* لوودوپا – Levodopa
* لوودوپا – سی – Levodopa – C
* لووتیروکسین – Levothyroxin
* لیندان – Lindan
* لیوتیرونین سدیم – Liothyronine
* لیتویم کربنات – Lithium
* لورازپام – Lorazepam
* لوواستاتین – Lovastatin
* لاینسترنول – Lynestrenol
* مانیتول – Manitol
* مفنامیک اسید – Mefenamic Acid
* منتول سالیسیلات – Menthol Salicylate
* مپروبامات – Meprobamate
* متاپروترونول – Methaproternol
* مفورمین – Metformin
* متادون – Methadon
* متی مازول – Methimzole
* متو ترکسات – Methotrexate
* متیل دوپا – Methyldopa
* متوکلوپرامید – Metoclopyramid
* مترونیدازول – Metronidazole
* میترامایسین – Mithramacyin
* مولتی ویتامین – Multivitamin
* نالیدیک اسید – Nalidixic Acid
* نالوکسان – Naloxan
* ناپروکسن – Naproxen
* نئومایسین – Neomycin
* نیفیدیپین – Nifidipine
* نیتروفورانتوئین – Nitrofurantion
* نیتروگلیسیرین – Nitroglycerin
* نورتریپتیلین – Nirtriptyline
* نیستاتین – Nystatin
* والپروات – Yalproate
* وانکومایسین – Vacomycin
* وراپامیل – Verapamil
* وارفارین – Warfarin
* هالوپریدول – Haloperidol

توجه : قیمت این محصول با محاسبه هزینه لوح همراه و سایر خدمات تعیین گردیده است.

قیمت : ۶,۹۰۰ تومان