داستان کامل خسرو و شیرین به نظم و نثر

خسرو و شیرین منظومه ای از نظامی گنجوی است که در آن از لحن باربد سخن رفته‌ است. نظامی این منظومه را در چهارچوب‌ های...
ادامه مطلب ۰ دیدگاه