دانلود کتاب هانی پات

دانلود کتاب هانی پات و هانی نت

Honeypot ها یک تکنولوژی تقریبا جدید پویا هستند. همین ماهیت پویا باعث می شود که به راحتی نتوان آنها را تعریف کرد. Honeypot...
ادامه مطلب ۰ دیدگاه