زیارتگاه ها و آتشکده های زرتشتیان

آتشکده به گونه‌ای از نیایشگاه‌های زرتشتیان گفته می‌شود که آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهمترین نیایشهای...
ادامه مطلب ۳ دیدگاه